Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2535
เลขเรียก354.593 ก164ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสารการธรณี ฉบับพิเศษ 100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, [2534].
เลขเรียกTN260 ก4ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจกำลังค้นด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พุทธศักราช 2526 ตามแผนพัฒนาเศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกTN151 ม234 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์การทำเหมืองแร่ดีบุก แยกเป็นรายจังหวัดภาคใตในเขตรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานแ...
ชื่อผู้แต่งสำงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ประจำเดือน ธันวาคม 2549
พิมพลักษณ์สงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์แร่ของประเทศไทย / กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2535?
เลขเรียกQE61 ก169 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานของส่วนราชการต่างๆ และขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิมพลักษณ์[ประจวบคีรีขันธ์] : องค์การ, 2528-
เลขเรียก352.0593 ปข51ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2526-
เลขเรียก338.09593 ส356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมและคนทำงาน ปี 2533- = Industries and workers 1990- / กองวิชาการและวางแผน [กรมแร...
ชื่อผู้แต่งกรมแรงงาน. กองวิชาการและวางแผน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2533- ].
เลขเรียกHD8700.55.A5 ก445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา