Found: 963  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมผลงานวิจัย วช. : สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ โ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกTP435.R3 น46 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องa การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งวิทยา เสวตร.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.8 ว346ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV PULSE : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / ทีมผู้วิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทอง...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก339.4709596 ซ951 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV PULSE : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว : ลาว / ทีมผู้วิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก339.4709594 ซ351 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV PULSE : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ : เมียนมาร์ / ทีมผู้วิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก339.4709591 ซ351 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV PULSE : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม : เวียดนาม / ทีมผู้วิจัย, กัลปพฤกษ์ ผิวท...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก339.4709597 ซ351 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา / ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และค...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียก339.47 ซ75ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย, Mu Mu Thient ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?]
เลขเรียกHF5415.33.C16 C56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียก339.47 ซ75ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย, Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?]
เลขเรียกHF5415.33.L28 C56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ / ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [แล...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียก339.47 ซ75ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ / หัวหน้าทีมวิจัย, Mu Mu Thient ... [และค...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?]
เลขเรียกHF5415.33.B93 C56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม / ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียก339.47 ซ75ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม / หัวหน้าทีมวิจัย, Mu Mu Thient ... [และคน...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?]
เลขเรียกHF5415.33.V5 C56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDualism กับการพัฒนา : บทสำรวจแนวความคิดและทฤษฎี / โดย ประกอบ ทองมา.
ชื่อผู้แต่งประกอบ ทองมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.
เลขเรียกHB180.ท9 ป38,330.1 ป186ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา