Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอำนาจวิเศษและสิ่งเร้นลับ / แครีย์ สกอตต์ ; ดรรชนี โตวิระ, แปล
ชื่อผู้แต่งสกอตต์, แครีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกBF1618 ส122 2557,133 ส119ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน / ชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
พิมพลักษณ์นนทบึรี : ธงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกAG243 .ช625 2555,294.3219 ช112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มหาลาภ : ประวัติ สิธี บูชา สักการะ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ พระอุปคุต พระเศรษฐีนวโกฎิ ท้าวเวสสุวรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : นะมหาเศรษฐี, 2553.
เลขเรียก133.44 ห269 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimilan Krapu-nga and Merlin's magik robe / Adapted by P. Sit with A.J. Printson ; illustrated by P...
ชื่อผู้แต่งเอ.เจ. พริ้นซัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : E. Magic Club, 2546-
เลขเรียกPL4209.3.อ72 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรักษาโรคด้วยคาถาอาคมและยาแผนโบราณของกิ่งอำเภอบ้านนาเดิม / โดย พิทยา ทิพย์น้อย
ชื่อผู้แต่งพิทยา ทิพย์น้อย.
เลขเรียก615.8 พ34ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินอ้อผะหญา / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย, 2557.
เลขเรียกDS568 ส36 2557,398.995911 ส1511ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเขมร / อ.อิทธิเวท
ชื่อผู้แต่งอ.อิทธิเวท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2552
เลขเรียกBF1621 อ56 2552,133.44 อ15ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนโดนของไสยศาสตร์-มนต์ดำ / นที ลานโพธิ์
ชื่อผู้แต่งนที ลานโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2554.
เลขเรียก133.44 น37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้การรักษา และทำลายโรคภัยของโบราณจารย์ : การใช้พืชสมุนไพร การนวด กดเส้น และการใช้วิทยาคม / เร...
ชื่อผู้แต่งพราหมณ์เฒ่า มเหศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาส์น (1977), 2538.
เลขเรียกRS164 พ465,WB300 พ424ค 2538,615.5 พ424ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ประมวล : สุดยอดพระเวทวิทยาคมมนต์คาถาที่ลี้ลับของพระโบราณาจาริยเจ้า / โดย วิพุธโยคะ รัตนรังษ...
ชื่อผู้แต่งวิพุธโยคะ รัตนรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545.
เลขเรียกBQ5618 ว653ค 2545,133.44 ว364ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์พุทธมนต์โอสถ / โดย เทพย์ สาริกบุตร.
ชื่อผู้แต่งเทพย์ สาริกบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, [2538].
เลขเรียก133.44 ท566ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์พุทธเวทย์มหามนต์ : ประมวลพระเวทย์คาถาและยันต์ต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ถูกต้องตามตำราที่ท่านโบรา...
พิมพลักษณ์พระนคร : เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 2501.
เลขเรียกBQ5631 ค261 2501
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์พ่อมด = Wizardology / ดูกัลด์ เอ สเตียร์ ; อนุรักษ์ นครินทร์, แปล
ชื่อผู้แต่งสเตียร์, ดูกัลด์ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549.
เลขเรียกAC159 ส162ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มหายันต์โบราณ / ยืนยง มาดี และอดิพงศ์ หันภาพ.
ชื่อผู้แต่งยืนยง มาดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส., [2559?].
เลขเรียก091 ย329ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา