Found: 529  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ : 10 ปี แห่งความก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / [บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียกLG395.T5.อ834ภ อ834 2546,QV19 ม246ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต / จัดทำโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2561.
เลขเรียกWZ112.5.P4 ว559ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น / [สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าฯ, 2556.
เลขเรียกLG395.ท9จ7 จ78 2556,QV22.JT3 จ683 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) / ธิดา นิงสานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งธิดา นิงสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2556
เลขเรียกRA 975.5.P5 ธ342ย,QV1 ป629 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศษวรรษ เภสัช มอ. : วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะ, 2561.
เลขเรียกQV19.JT3 มอ246ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2509.
เลขเรียกQV19 พ958ภ 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุมนต์ สกลไชย : ชีวิตและผลงาน / [คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, 2556.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ห111,WZ100 ส841 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุมนต์ สกลไชย : ชีวิตและงาน / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกWZ112.5.P4 ส841ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2457-2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ชีวิตผม / สุนันท์ โรจนวิภาต
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ โรจนวิภาต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกWZ112.5.P4 ส815ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี สภาเภสัชกรรม / สภาเภสัชกรรม ; บรรณาธิการวิชาการ, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สภาเภสัชกรรม, 2546.
เลขเรียกQV1 ส227 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ปี สภาเภสัชกรรม / สภาเภสัชกรรม ; บรรณาธิการวิชาการ, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ .
พิมพลักษณ์[นนทบุีรี] : สภา, 2545.
เลขเรียกQV3 ก832 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะผู้จัดทำ ทำเนียบนิสิตเก่า 90 ป...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, [2004]
เลขเรียกQV19 จ683ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : Language Center & Advertisement, c2552.
เลขเรียกQV19 จ683ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา