Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง65 คำถามที่เด็กผู้ชายสนใจ / ยูน ฮี จอง ; ธนวดี บุญล้วน แปล.
ชื่อผู้แต่งยูน, ฮีจอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2551.
เลขเรียกHQ775 ย7ห 2551,305.230 ย415ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex issue / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHQ23 อ443,303.4 อ444 ล.11
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูลิลลี่สอนน้อง / ผู้เขียน ครูลิลลี่.
ชื่อผู้แต่งกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามสี, [2547?].
เลขเรียกHQ60.5 ก62,305.235 ค168ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลินิกรัก / พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2545.
เลขเรียกHQ56 พ63,613.9071 พ115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลีนิกรัก / ณัฐ อนะมาน.
ชื่อผู้แต่งณัฐ อนะมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศรีสารา, 2549.
เลขเรียกHQ56 ณ63,613.907 ณ539ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ / ญานาธร เจียรรัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งญาณาธร เจียรรัตนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2551.
เลขเรียกHQ56 ญ6ค 2551,613.907 ญ24ด 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือถามตอบปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น / เรียบเรียงโดย สุมาลี เพิ่มแพงพันธุ์, ยุพา พูนขำ, น...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เพิ่มแพงพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนครอบครัวและประชากร, 2541.
เลขเรียกRA788 ส842 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปรุงรักฉบับหมอหวิว / ชัญวลี ศรีสุโข.
ชื่อผู้แต่งชัญวลี ศรีสุโข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2553.
เลขเรียกHQ60.5 ช623,613.96 ช113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชูรัก ชูรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียกHQ 60.5 ช678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องเพศศึกษา / โดย อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, พ.ต.อ.น.พ.ม.ร.ว.สุวรรณ วรวรรณ
ชื่อผู้แต่งอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย, 2530.
เลขเรียกHQ56 อ795ถ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น / นิกร ดุสิตสิน.
ชื่อผู้แต่งนิกร ดุสิตสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548.
เลขเรียกHQ35 น541 2548,QT225 น541 2548,613.9 น724ถ ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาชีวิตและสุขภาพ / ดำเนินรายการโดย สุรพงษ์ อำพันวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, [2524-2525].
เลขเรียกWA5 ป525,614 ป213 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาระหว่างเพศ / โดย พล.ต. พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2497.
เลขเรียกBQ58 ศ338ป 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา