Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู / คณะทำงาน พัชรี พุ่มพชาติ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551.
เลขเรียกDS575.5.P4 ส6 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู = Aniversario de las relaciones diplomaticas entre el r...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551.
เลขเรียกDS575.5.ป7 ส67 2551,327.593085 ส38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, 2551.
เลขเรียกDS 575.5 .P4 ส35 2551,327.593085 ส 683 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐเปรู วันที่ 10 พฤศจิกายน 2508-2553 = 45 anos a...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยและกระทรวงต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย, 2553.
เลขเรียก327.593085 ส733 2508-2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู = 50 Anos de relaciones diplomaticas : Tailandia and Peru / กรมอเมริกาแ...
ชื่อผู้แต่งกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, [2558]
เลขเรียกDS575.5.P4 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู = Thailandia - peru / กรมอเมริกาและแฟซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, สถานเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียก327.593085 ห556 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกา / จัดทำและรวบรวมโดย กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาแล...
ชื่อผู้แต่งกองลาตินอเมริกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองฯ, [2544].
เลขเรียกF1408 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต ราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐเปรู : 45 ปี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2553.
เลขเรียกDS575.5.P4 ค181 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐเปรู 45 ปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [กระทรวงการต่างประเทศ], 2553
เลขเรียกส.ร. 327.593085 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรู - ไทย : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ : ข้อเสนอแนะ = Peru - Thailand strategic partnership : a proposa...
ชื่อผู้แต่งกัสตัญเญด้า, คอร์เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Head office, 2543.
เลขเรียก337.593085 ก412ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรู-ไทย : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ = Peru-Thailand strategic partnership : a proposal / โ...
ชื่อผู้แต่งกัสตัญเญด้า, คอร์เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, [2544?]
เลขเรียกF3408 ก412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา