Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป๋าเปรม" ทำความดีเพื่อแผ่นดิน : รัฐบุรุษผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติและราชบัลลังก์ด้วยความจงรักภักดี /...
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกDS 578.32 .ป57 บ43 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง726 วันใต้บัลลังก์เปรม : ฤาจะลบรอยอดีตได้ / โดย ประสงค์ สุ่นศิริ
ชื่อผู้แต่งประสงค์ สุ่นศิริ, 2470-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2532.
เลขเรียกJQ1745.A5.P8 ป389ว 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิรัฐบุรุษฯ, [2538?].
เลขเรียก923.29593 ป711จ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีรัฐบุรุษ : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / คณะจัดทำ ประสพ รัตนากร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษ, 2538.
เลขเรียกDS570.6.P72 จ7 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / ประสพ รัตนากร...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, 2538]
เลขเรียก923.2 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ป๋ากับการพัฒนาสงขลาบ้านเกิด / คณะผู้จัดทำสรุปผลงานโครงการตามดำริฯ จังหวัดสงขลา, จัดทำ ; ชัยรั...
พิมพลักษณ์สงขลา : จังหวัด, 2543.
เลขเรียก307.14 ป818 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรัฐบุรุษ /...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ} : มูลนิธิ, 2547.
เลขเรียกCT1548.P74 ป649 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoldiers never die ใต้อุ้งท็อปบู๊ต / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกJF1820 .ว65 2556,320.9593 ว491ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / กองทุนส่งเสริมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ, 2557
เลขเรียก750 ก351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนอกสภาของพรรคฝ่ายค้าน : พฤติกรรมและผลกระทบทางการเมืองไทย / โดย ไพ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุริยะมงคล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.., 2527].
เลขเรียกJQ1749.A8ช6 พ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในระบบราชการไทยในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีพิพาทปัญหาสามหมู่บ้านระหว่างไทยกับล...
ชื่อผู้แต่งดาวมาศ อิ่มสำราญรัชต์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : การบริหารจัดการทางการเมือง (2523 – 31) / อดินันท์ พรหมพันธ์...
ชื่อผู้แต่งอดินันท์ พรหมพันธ์ใจ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกูคือ ป๋า ข้าชื่อ เปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกDS570.6.ป87 ว65 2555,92 ป711วน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา