Found: 269  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best pork dishes/ ปริสนา บุญสินสุข.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียกTX 601 ป466ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ : เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535 / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2535.
เลขเรียกS293 ก782ห 2535,636 ป497ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการเอ็กซ์ทรูดชั่นเนื้อหมูเพื่อผลิตไส้กรอกไขมันต่ำ = Extrusion...
ชื่อผู้แต่งประมงค์ โหรานิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะคุณภาพของเนื้อขึ้นรูป = Factors effecti...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย เติมไกรศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลของการฉีดโซเดียมคลอไรด์และไตรโพลีฟอสเฟตต่อคุณภาพของเนื้อหมูส...
ชื่อผู้แต่งคมกฤช เพาะนาไร่
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลของปริมาณรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสีในเนื้อหมู, เนื้อวัวแ...
ชื่อผู้แต่งศิริมา อุริยะพงศ์สรรค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องอิทธิพลของเกลือต่อกิจกรรมของเอนไซม์แอนติออกซิแดนท์ในเนื้อหมูบด...
ชื่อผู้แต่งจิราพร อภัยรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่อง ผลของโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตที่มีต่อคุณภาพของเนื้อสุกรแช่เยือ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎาวุฒิ สังขวรรณะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการแปรสภาพแป้งมันสำปะหลัง โดยวิธีการย่อยด้วยกรดและการเชื่อม...
ชื่อผู้แต่งชัชชัย กมลเลิศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDuck meat [Document] / National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agr...
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2005.
เลขเรียก338.17 A278d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood, Inc. เปิดโปงบริโภคช็อคโลก / [Robert Kenner, โรเบิร์ต เคนเนอร์ ผู้กำกับ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModern สเต๊ก / กานต์ เหมวิหค, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
เลขเรียกTX 749 ม913 2556,641.5 ม93ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : เรื่องหมู ๆ ที่ไม่หมู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125รม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา