Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การตลาด" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5415 ท749ก 2554,658.8 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การบริหารงาน" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5415.15 ท749ก 2554,658 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สหพัฒน์และบริษัทในเครือ" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโร...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5386 ท749ส 2554,658 ท84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนักสู้ ดร.เทียม โชควัฒนา / โชตวิชช์ สุวงศ์ ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโชตวิชช์ สุวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5500.2 ช549ช 2554,926.58 ท84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), 2456-
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534.
เลขเรียก294.361 พ358ป 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ / โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.
ชื่อผู้แต่งพระมหาบัว ญาณสัมปันโน,2456-.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2534?].
เลขเรียกBQ972.ม65 บ65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพนายเทียม โชควัฒนา / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ: เสรี วงษ์มณฑา ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสานศิลป์, 2534.
เลขเรียกCT1548 ท749 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพนายเทียม โชควัฒนา ท.ม. วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ สุสานมังกรทอง จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสานศิลป์, 2534.
เลขเรียก923.8593 อ233ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา