Found: 252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี ช่วยให้ลูกอ่านเก่ง / สองขา
ชื่อผู้แต่งสองขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกLB1139.R4 ส473 2552,649.58 ส473ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้, บริษัทแปลนบุ๊คเน็ต, 2542.
เลขเรียกZ1037.8.ท9 ห64 2542,011.62 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoost ไอคิว Build ไอเดีย : เคล็ดลับสอนน้องให้เรียนเก่ง แบบเร่งรัด / เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล: เขียน ...
ชื่อผู้แต่งเดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2553.
เลขเรียกHQ769 ด839B 2553,028 ด839บ 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา : ภาคจุดประกายปัญญา / Yu Tian, เรียบเรียง ; Irene ...
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล บุ๊ค ดิสทริบิวเตอร์, 2554.
เลขเรียกย 153 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางคุณธรรม / อวี่เถียน ; ไอรีน เป, แปล
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2555.
เลขเรียกBF 723.M54 อ441อ 2555,ย 155.4 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / โดย เบอร์นิส อี. คัลลิ...
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ไทม์ ไลฟ์, 2542?]
เลขเรียก649.58 ค269ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to Me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / เบอร์นิส อี. คัลลิแนน
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์[ฮ่องกง] : ไทม์ ไลฟ์ เอเชีย, ม.ป.ป.
เลขเรียก649.58 ค117ร ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand conference on reading 2011 : การประชุมวิชาการประจำปี 2554 วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี ( 2554 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องคการมหาชน), 2554
เลขเรียกสร 028.9 ก643ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องThailand conference on reading 2013 : การประชุมวิชาการประจำปี 2556 วันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห...
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องคการมหาชน), 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องþѲҷѡзҧѧèѴԨ蹾鹺ҹѺ硻 / ֡Ҥ鹤 ͧ ѵ ºحͧ
ชื่อผู้แต่งѵ ºحͧ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกLB1573 ร92,Ǩ 372.21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-3 ปี : โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart / คณะวิจัย,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB ก218 2550,028.8 ก218 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / [ผู้วิจัย, เรืองศัก...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกZ1003 ร863 2550,372.4 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก [Text] จินตนา ใบกาซูยี
ชื่อผู้แต่งจินตนา ใบกาซูยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2534
เลขเรียก808.068 จ235น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก / ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ text
ชื่อผู้แต่งปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2558
เลขเรียก028.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา