Found: 5,070  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พัฒนาคน-พัฒนาชาติ"
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, 2528
เลขเรียก649 ส12พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ โรงพยาบาลนครธน : คู่มือดูแลสุขภาพ / โรงพยาบาลนครธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลนครธน [ม.ป.ป.]
เลขเรียกRA776 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 วัน สร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะ / ปภาดา ศักดินนท์.
ชื่อผู้แต่งปภาดา ศักดินนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิชั่น พรีเพรส, 2557.
เลขเรียกWS 113 ป162พ 2557,155.4 ป163ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เคล็ดลับคุณแม่ดูแลลูกน้อย = Practical parenting tips / วิกกี้ ; นพดล เวชสวัสดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งลันสกี, วิกกี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก649 ล115พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1-1,000 Q & A พันคำถาม พันคำตอบ สไตล์คุณหมอประเสริฐ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, เขียน ; Khae, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก649.1 ป421ห 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทักษะสอนเด็กให้เป็นอัจฉริยะ เก่งในเส้นทางตัวเอง / โดย ยอดมนู เบ้าสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งยอดมนู เบ้าสุวรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียก155.4 ย53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้ / โดย เอลเลน นอทบอห์ม.
ชื่อผู้แต่งนอทบอห์ม, เอลเลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นายวิทย์พริ้นติ้งแอนด์มัลติมีเดีย, c2553.
เลขเรียกRJ506.A9 น355,305.9087 น355ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10-12 ปี สู่วัยมั่นคงทางอารมณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Life & Family, 2545.
เลขเรียกHQ769 ส727,155.4124 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กิจกรรมสนุก ชวนลูกเล่นกับธรรมชาติ / คย็องแท็ก ฮวัง ; นิรชา มีวรรณภาค, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งฮวัง, คย็องแท็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์, 2560.
เลขเรียกGV181 ฮ142ห 2560,649.5 ฮ273ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รู้เรื่องฟันเด็ก/ พิรนุช อ่อนอินทร์.
ชื่อผู้แต่งพิรนุช อ่อนอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกลเลอรี มีเดีย แอนด์ โปรดักส์, 2536.
เลขเรียกRK 61 พ735ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา