Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎจราจรสอบขอรับ "ใบอนุญาตขับขี่" ของกรมการขนส่งทางบกทั่วราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติจราจรทา...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ เกิดโภคทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก343.0946 ส255ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / โดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาว...
พิมพลักษณ์นครปฐม : งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2561?]
เลขเรียกHE5614.5.T5 ค695 2561?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานความผิดตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก : ปรับปรุง พ.ศ.2547-2550
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2547.
เลขเรียกKPT3448 ฐ63 2549,343.0982 ฐ199
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้คู่มือจราจร : ฉบับการ์ตูน นายรอบรู้ text
ชื่อผู้แต่งนายรอบรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คลื่นอักษร 2558
เลขเรียกHE1821 น64 2558,343.0946 น473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ลึก-รู้ทัน ชนะคดีจราจร : คู่มือผู้ใช้รถ...ใช้ถนน / The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560?].
เลขเรียกTE 228 ร417 2561,343.0946 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา