Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ / นุชจรินทร์ แก้วอาจ
ชื่อผู้แต่งนุชจรินทร์ แก้วอาจ
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ / กิตติ อภัยพงศ์
ชื่อผู้แต่งกิตติ อภัยพงศ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535.
เลขเรียกQC271 ก673ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขของของระบบปรับอากาศแบบดูดซับโดยใช้ซิลิกาเจล-น้ำเพื่อปรับปรุงค่าการนำความร้...
ชื่อผู้แต่งฐานวิทย์ แนมใส
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกTJ766.7 ฐ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดความร้อนสูง(2,000 C)โดยวิธีเหนี่ยวนำโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง : ร...
ชื่อผู้แต่งผดุง บุญสิน
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548
เลขเรียกTJ255 ผ37 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ด้วยการระเหยของน้ำ โดยหลักการ...
ชื่อผู้แต่งวริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
เลขเรียกTH7687.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของชุดทำความร้อนในเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดเล็กแบบไฟฟ้า [elec...
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ ศิริเวทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
เลขเรียกTH6561.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตน้ำร้อนโดยใช้ปั๊มความร้อน / โ...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกTJ262 ส253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนเดี่ยวที่มีครีบโดยใช้อากาศพุ่งชน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สนิทใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกQC320.3 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา