Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เครื่องต้นแบบ) อุปกรณ์คั่วและกะเทาะกากถั่วลิสง = Nut's Roast and Cracking Maachine / พรพงษ์ อิน...
ชื่อผู้แต่งพรพงษ์ อินต๊ะแพร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2547.
เลขเรียกปพ 130018 พ246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะเสมือนจริงสำหรับท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งฐิติวัฒน์ พุกสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพของนักเทคโนโลยีสาขาเครื่องต้นกำลังตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ช่วงปี พ.ศ. 2533-2...
ชื่อผู้แต่งกรุณา ปะเสระกัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องสูงในวิหารไทลื้อ จังหวัดน่าน / โดย นุชชิรา สมุทรประภูต.
ชื่อผู้แต่งนุชชิรา สมุทรประภูต.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกCR4485.ส7 น72 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องเครื่องสูงจากหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-20 = A study of the royal insi...
ชื่อผู้แต่งจินตนา เมืองเจริญ.
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกCR791 .จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส่ง-รับคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางโทรศัพท์ [electronic resource] = Design and d...
ชื่อผู้แต่งบัญชา คงสุภาพกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ.
ชื่อผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2529.
เลขเรียกDS582.56.จ7 ธ23,929 ธ12ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง [electronic resource] = Website database...
ชื่อผู้แต่งภูธร ศรีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พจน์ ปุษปาคม [Text]
ชื่อผู้แต่งอรเกษม รอดสุทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515
เลขเรียก347 พ16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง [electronic resource] = Student infor...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ เมินสูงเนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศปริญญานิพนธ์ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง [electronic resource] = Thesis in...
ชื่อผู้แต่งสุกิจ จันทร์แจ่มแจ้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชูปโภคและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์ / เทวาธิราช ป. มาลากุล.
ชื่อผู้แต่งเทวาธิราช ป. มาลากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, (252-).
เลขเรียก929.9 ท648ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการประเมินผลหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม ภ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชาญ ทองจับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกTJ250
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา