Found: 2,227  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เหล้า/ความจริง" : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558 / เนื้อ...
ชื่อผู้แต่งเนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558
เลขเรียกWM274 ห732 2559,362.292 ห734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 วาร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ งดเหล้าเข้าพรรษา (2548-2557) / วัชรพงศ์ รติสุขพิมล ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ รติสุขพิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดสมุนไพรมหัศจรรย์ / อมรบุญ วงศ์ไตรภูมิ, บ.ก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, [2556?]
เลขเรียก581.634 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพร ให้พลัง / บรรณาธิการเรียบเรียง: มนรดา ฉัตราธรร...
ชื่อผู้แต่งมนรดา ฉัตราธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2553
เลขเรียกRM735.A6 ร192,613.7 ม157ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง [Text] / บรรณาธิการโดย ศวัส ศักย์ศรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, [2556?]
เลขเรียก615.8 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง / ศวัส ศักย์ศรย์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2557?]
เลขเรียกRC964 ห36,613.71 ศ1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดน้ำผักผลไม้ = The top 100 Juices / Sarah Owen ; กุลธิดา มงคลเกียรติ แปล.
ชื่อผู้แต่งโอเวน, ซาราห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกTX817.ผ63 อ94 2550,WB433 อ987ส 2550,641.26 อ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร เครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา เนาวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557.
เลขเรียกTX817.C6 บ799 2557,641.877 บ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 สูตร กาแฟ ชา \& เครื่องดื่มร้อน - เย็น / วิภาวัน จุลยา และ รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวิภาวัน จุลยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553.
เลขเรียกTX817.C6 ว6ห 2553,641.2 ว36ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง122 Easy smoothies / ฮิระโนะ นะสึ, เขียน ; สิริกาญจน์ ภู่ระหงษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งฮิระโนะ, นะสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2559.
เลขเรียกTX817.S636 ฮ237 2559,641.2 ฮ74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง125 พันธุ์พืชสมุนไพร : [BOOK] เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ / พัทราริณี มุนิลโฑ
ชื่อผู้แต่งพัทราริณี มุนิลโฑ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พิมพ์ทอง, [2551?]
เลขเรียก635.7 พ114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา