Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFatigue testing machine / โดย ชัยพร อร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งชัยพร อร่ามเรือง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสงโดยใช้ฟันแบนและฟันกลม / โดย ชาญชัย ครองยุติ, วันชัย ปุญญฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ครองยุติ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบการใช้น้ำมันปาล์มลดกัมลดกรด และเมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์ม ทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลทา...
ชื่อผู้แต่งสวิทชาติ ญาณแก้ว
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกTP684.P3 ส56 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบด้วยแรงดึง/ กิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์ ;ผู้แต่งร่วม ระพี เชื้อประทุม.
ชื่อผู้แต่งกิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, 2540.
เลขเรียกTJ 148 ก674ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขเครื่องลอกปอ / สำรวย เข็มทองหลาง, สุพจน์ ถาไชยลา
ชื่อผู้แต่งสำรวย เข็มทองหลาง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบพวงสาวของเครื่องสาวไหม / โดย สัญญา พูลศิลป์, สุรเชษฐ์ หรดี
ชื่อผู้แต่งสัญญา พูลศิลป์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสมรรถนะเครื่องหว่านชนิดจานเหวี่ยงหนีศูนย์ ระยะที่2 = Performance Test of Centrifugal Broadca...
ชื่อผู้แต่งทรรศวรรธ กองแก้ว
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบ TPI ชนิดฟันโค้ง / โดย อากาศ สุวรรณา, อารักษ์ แสนทวีสุข
ชื่อผู้แต่งอากาศ สุวรรณา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องคัดขนาดความหนาและความกว้างของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ / โดย กาญจนะ พูนสง่า, นัติฐา ทองชาต...
ชื่อผู้แต่งกาญจนะ พูนสง่า
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องตัดตอฟางข้าวแบบใช้ Cutter Bar ใช้กับรถไถเดินตาม / โดย สมยศ รอดผล, อรุณ แก่นท้าว
ชื่อผู้แต่งสมยศ รอดผล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องบดใบไม้ / โดย ครรเชนทร์ กานต์เมธากุล, ธานี ริมชัยสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งครรเชนทร์ กานต์เมธากุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องมือเตรียมดินปลูกอ้อยที่ผลิตในประเทศไทย / โดย วิชา หมั่นทำการ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2530?]
เลขเรียกS675.3 ก27 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบเครื่องย่อยมันสำประหลังเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการตัดวัสดุเกษตร / อานนท์ โรจน์วีระ, อรรถยา เฮ...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ โรจน์วีระ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบแรงดันกระแสตรงแรงสูง / วงศกร สาระนันท์, ธรรมศักดิ์ ทองประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งวงศกร สาระนันท์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบและประเมินค่าของเครื่องหยอดเมล็ดพืช / โดย ภพศักดิ์ ปานสีทอง, พิศิษฐ์ เสาวรัจ
ชื่อผู้แต่งภพศักดิ์ ปานสีทอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา