Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกายน 2547 ห้อ.
ชื่อผู้แต่งการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (2547 : กรุงเทพฯ : ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547].
เลขเรียกHC445.ข92 ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการ - Seminar ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก = The Mekong basin : crisis - deve...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC441 ก525ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงจากคนท้ายน้ำ : จากจีนตอนใต้ถึงชายแดนไทย-ลาว / สุมาตร์ ภูลายยาว บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค56,333.91 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 8 - 12 พฤศจิกายน 2545 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.
เลขเรียกHC445 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำโขงศึกษา (เรื่องเล่าความทรงจำ พรมแดนรัฐ และการเมืองเรื่องอุปถัมภ์) / ประจวบ จันทร์หมื่น.
ชื่อผู้แต่งประจวบ จันทร์หมื่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก959.3 ป214ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤติแม่น้ำโขง 2553 สองบทเรียนสำคัญจากเขื่อนจีนบนสายน้ำโขง : ไม่ช่วยป้องกันน้ำท่วมและยิ่งซ้ำเติมให้...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ ละมุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง, เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา, 2553.
เลขเรียกQH 541.5 .S7 น16 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / กองบรรณาธิการ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ; โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการ, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ส64 2551,333.91 ส27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the g...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS523.2 .ม87 2551,333.91 ก27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขง ชี มูล / ประจวบ ไชยสาส์น.
ชื่อผู้แต่งประจวบ ไชยสาส์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปาเพรส, 2533.
เลขเรียกDS588.ต5 ป44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาศักยภาพการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกTC558.T5 ค962 ล.1-2 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา