Found: 275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี แผนกวิชาภาษาเกาหลี / ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, [2535-2545]
เลขเรียกPL911 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี แผนกวิชาภาษาเกาหลี : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2540?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusan อยู่นานๆ ได้ไหม / ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ และ หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book ; 2561
เลขเรียกDS925.ป73 ธ63 2561,915.195 ธ582ป 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCome rain come shine Seoul / น้อยแก่น กำปั่นทอง
ชื่อผู้แต่งน้อยแก่น กำปั่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, 2557
เลขเรียกDS902.4 น365 2557,915.19 น196ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDestination guide Autumn & Winter in Korea. [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2551.
เลขเรียกDS ด7 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDestination guide happy spring destination Korea [จุลสาร]/ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDestination guide Happy Spring destinations Korea [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2553.
เลขเรียกDS ด7 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDestination guide Korea : Blossomed spring paradise summer [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2551.
เลขเรียกDS ก7 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDokdoneun Hankuktangida = ด๊กโดนึน ฮันกุกตังอีดา.
พิมพลักษณ์Kyung gi : Hanilkwangyesa hakhwe, [2008?]
เลขเรียกDS924.D6 D64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal village มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา / ผู้เขียน นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550.
เลขเรียกHT421 น43,307.72 น44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan guo jian jie = หาน กว๋อ เจี่ยน เจย้ / Da Han Min, Guo Hai Wai, Gong Bao Guan.
ชื่อผู้แต่งDa, Han Min.
พิมพลักษณ์[China : s.n., 1993]
เลขเรียกDS902 D33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHansik with Tokki = กินเพลิน เดินชิม อาหารเกาหลี/ สุพิชช กตัญญู.
ชื่อผู้แต่งสุพิชช กตัญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : วงกลม, 2555.
เลขเรียกTX 724.5.K6 ส831ฮ,641.59519 ส832 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealthy Korea : ตามไปดูชีวิตการกินอยู่แบบเกาหลีที่ต้องถามว่า "คนอ้วนนะมีมั๊ย?" / ปวิตรา เกษมเนตร
ชื่อผู้แต่งปวิตรา เกษมเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2553.
เลขเรียก915.19 ป173ฮ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา