Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี : องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนาชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, [2547?]
เลขเรียก923.1593 อ73ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระผู้ทรงนำการพัฒนางานสาธารณสุข / กองบรรณาธิการ สมศักดิ์ วิราพร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกRA541.T5 พ348พ,923.1593 พผ348
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย / บรรณาธิการ: โชติกานต์ เที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา , 2558.
เลขเรียกDS586 พ46 2558,923.1593 พ323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา