Found: 253  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ครบรอบ] ... ปี กระทรวงคมนาคม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2530-
เลขเรียก354.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll about clouds เล่มนี้มีเมฆมาก / บัญชา ธนบุญสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียกQC921 บ6อ 2562,551.576 บ253อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSky always [Text] / บัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558
เลขเรียกQC921 บ253,551.576 บ253ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม / กรมอุตุนิยมวิทยา.
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, (253-).
เลขเรียก551.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม = Meteorological Department, Ministry of Transport and Communications...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533.
เลขเรียก354.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงคมนาคม กรกฎาคม 2538-กรกฎาคม 2539 / [กระทรวงคมนาคม].
ชื่อผู้แต่งกระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์[กระทรวงฯ, 2539].
เลขเรียกHE273.55.A15 ก46,354.593 คค02ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกลุ่มพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2540.
เลขเรียกQC990.ท9 น22,551.5 น133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation / สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสหวิทยาการสาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอำ, 2557.
เลขเรียกHC85 ก446ก 2557,333.71 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา...
ชื่อผู้แต่งณกร วัฒนกิจ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก551.5 ณ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดฝนและเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ / ณรงค์ ปิยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปิยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียก551.577 ณ212ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็น = The movement of cold ais mass forecast / กรมอุตุนิยมวิทยา...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2534.
เลขเรียกQC995.46 ส962 2534,551.55 อ815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์อากาศโดยใช้แบบจำลองเครือข่ายความเชื่อเบย์ / อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์อากาศในเขตร้อน / ณรงค์ ปิยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปิยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียก551.63 ณ212ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพทัศนวิสัยสำหรับพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย = Development...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชน อังคุตรานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 551.6 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา