Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม = Cultural awareness / Barry Tomalin, Sisan Stempleski ; สรณี วงศ์เบี้ย...
ชื่อผู้แต่งโทมารีน, แบรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Windows on Education, 2549.
เลขเรียกP35 ท45,331 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า / วัฒนา จันทะโคตร.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา จันทะโคตร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก333.7917 ว398ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง / โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สถาบัน, 2552.
เลขเรียกHD9685.T5 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารนโยบายการนำเข้าของไทย : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / จ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก382
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารนโยบายการนำเข้าของไทย : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ช...
ชื่อผู้แต่งชโยดม สรรพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
เลขเรียกHD9687.T52 ช94 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา