Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoal blending operation model / Janon Jamuang = แบบจำลองการปฏิบัติการผสมถ่านหิน / จามร จ่าเมือง
ชื่อผู้แต่งJamon Jamuang.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดต้นทุนการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินของเชนเกรทบอยเลอร์เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเทพรส...
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ พันขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกคอ 555029 ร636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม / สมชาย หาญหิรัญ
ชื่อผู้แต่งสมชาย หาญหิรัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกHD2329 ส241ท 2538,333.817 ส241ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอะไรเอ่ยอยู่ในถ่านหิน? ฐิตินันท์ ศรีสถิต
ชื่อผู้แต่งฐิตินันท์ ศรีสถิต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิ...
ชื่อผู้แต่งภัสรินทร์ เพชรชำลิ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา