Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 : (ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล) จังหวัดเชียงราย = The 2007 industrial c...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2550.
เลขเรียก338.09593 ส183ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 : (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) จังหวัดเชียงราย = The 2007 industrial ce...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2550.
เลขเรียก338.09593 ส183ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550- จังหวัดนครปฐม / สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2551- .
เลขเรียกHD9736.ท93น2 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ชร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา