Found: 1,237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน / สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกTX 681 อ392น [2543],392.37 ศ615น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กับข้าวขันโตก : วิธีปรุงอาหารแบบไทยเหนือ / รวบรวมโดย ศ.ชาญมาตรา [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งศุภร ชาญมาตรา.
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, [251-?].
เลขเรียกTX724.5.ท9 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำรับตำรับไทย / อมรินทร์ Cuisine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2560.
เลขเรียก641.59593 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เมนูชุดอาหารจานด่วน / แปลโดย นริน อัจมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2547?]
เลขเรียกTX370 .ห38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเครื่องคาวหวาน = One hundred menus of Thai cuisine / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกTX724.5.T5 พ733 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 เมนูสู้ผมร่วง ไม่อยากให้คุณศีรษะล้าน / โดย ยุวดี จอมพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งยุวดี จอมพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณพ่อ, 2547.
เลขเรียกTX551 ย442
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เมนูอาหารไทยประยุกต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เมนูเด็ดอาหารจานข้าว ทำกินได้ ทำขายรวย / [โดย เสาวภรณ์ วังวรรธนะ, อาทิตย์ ปิ่นทอง.
ชื่อผู้แต่งเสาวภรณ์ วังวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2550]
เลขเรียกTX651 .ส94,641.3 ส517ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เมนูเด็ดอาหารจานข้าว ทำกินได้ ทำขายรวย / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งเสาวภรณ์ วังวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2537.
เลขเรียก641.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 วัน กว่าจะเป็น ชีส กับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย / ศิริวรรณ ศิริเดช
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศิริเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556.
เลขเรียกSF271 ศ486,641.37 ศ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ การส่งออกอาหารไทย (พ.ศ.2502-2556) ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข / กรมวิทยาศาสตร์กา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2556.
เลขเรียกส.ร. 338.19 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษการส่งออกอาหารไทย (พ.ศ.2506-2546)ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข / กรมวิทยาศาสตร์การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553
เลขเรียกHD9016.T5 ส733,WA695 ป446 2506-46,338.47664 ส34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา