Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ราชมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540.
เลขเรียก378.593 ร425 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAsia Food Beverage Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thai Trade & Industry Media, 2553-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAsia Food Beverage Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: Asia Biz Connect Group, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBistro.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Laksanalert Co.Ltd., 2549-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFood Focus Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFood Insight Connect
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFoodnews.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Food & Confeetionern Limited Partnership,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGourmet & Cuisine = กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จำกัด, 2544-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHealth & Cuisine = เฮลท์ แอนด์ คิวซีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544-2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThailand ezy health & beauty.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอีซี่เฮลธ์ประเทศไทย : บริษัท เอ็มไออี (ประเทศไทย), 2547-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Thai journal of pharmaceutical sciences = ไทยเภสัชสาร.
พิมพลักษณ์Bangkok : Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, 2008-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และ...
ชื่อผู้แต่งยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท / เอกชัย ศุภประวัติ...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศุภประวัติ
พิมพลักษณ์เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดโคเลสเตอรอล./ [ดัชนีวารสาร]
ชื่อผู้แต่งLinda knittel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยเกี่ยวกับความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ / ณัฐ นาคะสุวรรณ =...
ชื่อผู้แต่งณัฐ นาคะสุวรรณ
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา