Found: 66  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best soups & salads/ ปริสนา บุญสินสุข ;บรรณาธิการ สวนี วรรณกนก.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียกTX 681 ป466ส 2548,641.8 ป466ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoup/ ดารามาศ แก้วแดง.
ชื่อผู้แต่งดารามาศ แก้วแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน , [2549].
เลขเรียกTX 757 ด425ซ [2549],641.81 ด426ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตซุปหูฉลามกึ่งสำเร็จรูป / ชีวรัตน์ สุนทรเลขา = Production of instant shark fin soup / Cheewar...
ชื่อผู้แต่งชีวรัตน์ สุนทรเลขา 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปหมูลดโซเดียม / ณัฐมน จินาโส, รุจาภา สินธุสัคค
ชื่อผู้แต่งณัฐมน จินาโส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปผักสกัด / จิรยุทธ ดอนดินไชย, ชลธิดา มัตตะเดช
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ ดอนดินไทย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ในรีทอร์ตเพาช์ / พัฒน์นรี เจนพุฒิพันธ์ = ...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์นรี เจนพุฒิพันธ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไก่สำเร็จรูปโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ระยะที่2) = Development of inst...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วิริยจารี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกว664.02845 พ91ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเสริมใบหม่อนและผักแพว / วิทยานิพนธ์ ของ พีริยา เพียรทำ
ชื่อผู้แต่งพีริยา เพียรทำ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 664.5 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองลูกผสม (ไก่พื้นเมือง \& พันธุ์ซุปเปอร์ฮาร์...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ นาใจตรอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. 2536.
เลขเรียกสป 53/2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองลูกผสม (ไก่พื้นเมือง \& พันธุ์ซุปเปอร์ฮา...
ชื่อผู้แต่งเกษตร จันไชยยศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. 2536.
เลขเรียกสป 21/2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซุปข้าวโพดใส่ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง / ชนะ เทวาดิเทพ.
ชื่อผู้แต่งชนะ เทวาดิเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาซุปเปอร์มาร์เ...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ กุลให้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2538.
เลขเรียกสป 43/2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเพื่อสุขภาพ / บรรณาธิการศัลยา คงสมบูรณ์เวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีทแฮมล์, 2541.
เลขเรียกQU145 ก677 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินเพื่อสุขภาพ : คู่มือเพื่อคนรักสุขภาพ / ชวลิต รัตนกุล ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิคุณภาพ, 2556
เลขเรียกRA601 .ก63,QU145 ก6 2556,641.5637 ก676 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวและอาหารเส้นนานาชาติ / จันทรา โภคาสุวิบุลย์ ; [บรรณาธิการ: มนูญ เจ้ยจู]
ชื่อผู้แต่งจันทรา โภคาสุวิบุลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), [2551]
เลขเรียกTX809.N65 จ279,641.5 จ279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา