Found: 696  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำได้ หายจน" : เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น / สำนักบริหารกองทุนพัฒ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545
เลขเรียกHC445.Z9P63 ท69 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แม่"ค้าข้าวแกง : ชีวิตและเศรษฐกิจข้างถนน / ฐิตินบ โกมลนิมิ.
ชื่อผู้แต่งฐิตินบ โกมลนิมิ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548?].
เลขเรียกHQ1216 ฐ334,305.43 ฐ334ม 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อาชีพอิสระ...หนทางสู่ความร่ำรวย / จารุณี จันทร์ลอยนภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2550.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ส63 2550,331.702 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ไอเดียธุรกิจเล็กๆ ทำง่ายกำไรดี / นิกข์นิภา สหัสโยธิน
ชื่อผู้แต่งนิกข์นิภา สหัสโยธิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552
เลขเรียกHD 62.5 น31 2552,658.4 น72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาขาอาชีพทำเงิน เรียนไม่เก่งก็รวยและยิ่งใหญ่ได้ / อชิรญา
ชื่อผู้แต่งอชิรญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2556.
เลขเรียกHF5381 อ119ย,331.7 อ119ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 อาชีพฝ่าวิกฤต / อุทัย ศุภโชคพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ศุภโชคพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกHF5381 .อ73 2552,331.7 อ44ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 อาชีพสยบความ ชุด 2 ปรับปรุงใหม่ / สุวรรณา บุญกล่ำ.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บุญกล่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียก331.7 ส873ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 อาชีพสยบความจน ชุดที่ 2 / สุวรรณา บุญกล่ำ.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บุญกล่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียกHF5381 ส873 2540 ล.2,331.7 ส873ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ธุรกิจฮอต : ช่องทางสร้างอาชีพ เสริมความรวย / วุฐิภุช แป้นโต, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง, 2554.
เลขเรียกHD 62.7 ส645 2554,331.7 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ / รวบรวมโดย เรวัต ตันตยานนท์.
ชื่อผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกHD62.5 ร75,650.1 ร769ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ธุรกิจเสริมหลังเลิกงาน / ศุภชัย สิริสุขขจร.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สิริสุขขจร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ศ64 2550,658 ศ684ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ล้าน 50 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจให้ "รวยง่ายๆ" ด้วยตัวคนเดียว! ศุฬิญญา เนตรโสภณ text
ชื่อผู้แต่งศุฬิญญา เนตรโสภณ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : หักมุม 1.0, 2560
เลขเรียก332.024 ศ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา