Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดจากวรรณคดี / อินทรายุธ (อัศนี พลจันทร)
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559
เลขเรียกPL4200.5 อ743,895.9109 อ576ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของชีวิต ; สังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้าลม (วิมล พลจันทร)
ชื่อผู้แต่งป้าลม ผู้แต่ง
เลขเรียก92 อ576ป 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของชีวิตและสังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้าลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวิมล พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 ว64 2561,928.95911 ว367ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบนั้นอยู่ที่ไหน : รวมเรื่องสั้น นายผีจากนิตยสารสยามสมัย / อัศนี พลจันทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแพง, 2533.
เลขเรียกPL4209.อ64 ค6 2533,895.913 อ576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตร ภูมิศักดิ์ฉบับการ์ตูน : จากสิบสี่ตุลา--ถึงสังคมก่อนยุคนิค!!! / โดย ชัยวัฒน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชาวชาร์ลี, 2533.
เลขเรียกPL4209.จ62 ช63 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรา / บทละครโดย อินทรายุธ
ชื่อผู้แต่งอินทรายุธ ผู้แต่ง
เลขเรียกPK1723.จ6 อ575,808.82 อ576จ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน "นายผี" อัศนี พลจันทร (2461-2530) / ปรีดา ข้าวบ่อ. [text]
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียก928 อ118ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน "นายผี" อัศนี พลจันทร (2461-2530) / คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541.
เลขเรียก928.95911 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนาม คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียกCT1548.อ65 ช65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530) / [เวียง-วชิระ บัวสนธิ์, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียก92 อ576ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร [2461-2530]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกCT1548.อ628 ช65,928.95911 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน"นายผี"อัศนี พลจันทร (2461-2530) / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงาน "นายผีคืนถิ่นแผ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกPN133.T5 ช584 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จัดทำโดยฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนามคณะกรรมการจัดงาน นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2541.
เลขเรียกPL4209.อ575A16 ช584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานนายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2540.
เลขเรียก923.4593 อ576ช 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา