Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้ / เอเลน นอทบอห์ม
ชื่อผู้แต่งนอทบอห์ม, เอเลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวิทัศน์ , 2553
เลขเรียกRJ506 น355ส 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามรรถภาพทางกายและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะออทิสซึมและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ...
ชื่อผู้แต่งเมืองเกียรติ เมืองกลาง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาคนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางที่อ่อนไหวกับเด็กชายออทิสติก = Sensitive Journey of an Autistic boy / โดย กิดานันท์ งามดีว...
ชื่อผู้แต่งกิดานันท์ งามดีวิไลศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คพลัส พับลิซซิ่ง, 2550, [2007]
เลขเรียกWS350.8.P4 ก669ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ (ขั้นแนะนำ) = Getting to know and understand about the disa...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิราชสุดา, 2555.
เลขเรียกHV1568 คว181 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ (ขั้นแนะนำ) = Getting to know and understand about the disab...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิราชสุดา, 2555.
เลขเรียกHV1568 ม686ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ (ขั้นแนะนำ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการฟ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มูลนิธิราชสุดา, 2555.
เลขเรียกHV1568 คม181 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง / บรรณาธิการ จุฑามาส วรโชติกำจร
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554
เลขเรียกWS350.8.P4 ค181 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกทักษะชีวิตเด็กออทิสติก / โดย คณาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์กา...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิออทิสติกไทย, 2551.
เลขเรียกWS107.5.R3 ค127ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุบชีวิตลูกออทิสติก / แม่ น. อันนา.
ชื่อผู้แต่งแม่ น. อันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกRC553.A88 ม83,371.9 น16ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของแม่ : สานฝันปันรักให้ลูกที่เป็นออทิสติก / ลักขณา กระบวนสิน.
ชื่อผู้แต่งลักขณา กระบวนสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหงานงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2548.
เลขเรียกRC553.A88 ล62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อแม่มือใหม่--ใส่ใจลูกออทิสติก / วงเดือน เดชะรินทร์
ชื่อผู้แต่งวงเดือน เดชะรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2551
เลขเรียกRJ506.A9 ว114,WM203.5 ว114พ 2551,649.15 ว12พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา