Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องApplication of fluidization to oil shale retorting / Ampon Eur-aree = การใช้วิธีฟลูอิไดซ์มาใช้สกัดห...
ชื่อผู้แต่งAmpon eur-aree.
พิมพลักษณ์1976.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีต่าง ๆ ในการสกัดน้ำมันจากหินน้ำมัน / ประคอง พลหาญ
ชื่อผู้แต่งประคอง พลหาญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, [25--]
เลขเรียก665.4 ป17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีต่าง ๆ ในการสกัดน้ำมันจากหินน้ำมัน / ประคอง พลหาญ
ชื่อผู้แต่งประคอง พลหาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2518.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำหินน้ำมันมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ = Utilization of oil shale as raw materials...
ชื่อผู้แต่งวรพล พัฒนารังษี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 620.135 ว176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการกรมทรัพยากรธรณีครั้งที่ 2 เรื่องหินน้ำมัน 12-13 กันยายน 2526 / จัดทำโดย สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการกรมทรัพยากรธรณีเรื่องหินน้ำมัน (ครั้งที่ 2 : 2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2526.
เลขเรียกTN5 ก475 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้กากและขี้เถ้าจากหินน้ำมันในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ตาร์ = Application of spent shale and ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกิตติ์ ธรรมเสน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 553.282 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยในหินน้ำมัน โดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น / อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์ = An anal...
ชื่อผู้แต่งอดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นจากหินน้ำมันโดยใช้โดโลไมต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา = Oil shale gasificati...
ชื่อผู้แต่งธัญลักษณ์ พงษ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากากหินน้ำมันแม่สอดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกรวดมวลเบา / บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ชื่อผู้แต่งบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกวจ TP699 บ584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเผาไหม้หินน้ำมันแหล่งแม่สอดด้วยระบบฟลูอิไดซ์เบด ภายใต้ความดันบรรยากาศ / ชยันต์ นาคสวัสดิ...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ นาคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยน้ำมันดิบแหล่งสิริกิติ์ บึงหญ้า และวิเชียรบุรี / มารยาท วีรวิกรม.
ชื่อผู้แต่งมารยาท วีรวิกรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์วิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี, 2536.
เลขเรียกTN859.ท9 ม466 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหินน้ำมันในประเทศไทย / มารยาท วีรวิกรม.
ชื่อผู้แต่งมารยาท วีรวิกรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์วิจัยเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี, 2534.
เลขเรียกTN859.T5 ม466 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจแหล่งหินน้ำมัน อ.แม่สอด จ.ตาก / กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2521.
เลขเรียกTP699 ท164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา