Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 โรคซื่อ (บื้อ) ของหัวหน้างาน / บรรณาธิการ, ชนรดา อินเที่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียก658.302 ห551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดต่อสื่อสารของหัวหน้างานที่มีผลต่อความรู้สึกชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา : กรณีศึกษา บริษัท นารายณ์ภ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เหรียญเก่งสุรการ
พิมพลักษณ์2541
เลขเรียกHD30.3 ส72 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารคน = Managing people : เคล็ดลับการเป็นผู้นำของผู้บริหารมือใหม่ / โดย แบร์รี ซิลเวอร์สไตน์...
ชื่อผู้แต่งซิลเวอร์สไตน์, แบร์รี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551
เลขเรียกHF5549.17 ซ331ก 2551,658.3 ซ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบริการพยาบาล ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย / ประพิณ วัฒนกิจ.
ชื่อผู้แต่งประพิณ วัฒนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2541.
เลขเรียกWY105 ป327 2541,610.733 ป1711ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเจ้านาย / อัคร ศุภเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Truth Authorization Institute, [2545]
เลขเรียกHF5548.83 .อ62,158.7 อ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้าระบบงานอุตสาหกรรมของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด / ...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เทพจินดา.
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก658.312 พ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน / ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Think Beyond, 2552.
เลขเรียก658.302 ท286ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน / ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์, 2552.
เลขเรียกHD 57.7 ท19ก 2552,658.3 ท19ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสอนงาน ของหัวหน้างานในโรงงานอุต...
ชื่อผู้แต่งพร ศรียมก
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำพหุวัฒนธรรมของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชน / ศรีมณา เ...
ชื่อผู้แต่งศรีมณา เกษสาคร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ / วิทยานิพนธ์ของ...
ชื่อผู้แต่งอัคครัตน์ พูลกระจ่าง.
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียก375 อ111ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของผู้จัดการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน / จารุวรรณ ธานี = Develop...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธานี
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา