Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSACICT craft trend : the new traditional 2016 / [จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนานวัตศิลป์ไทย สายงานพัฒนาผลิตภัณ...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ฝ่าย, [2558]
เลขเรียกTT113.T5 ศ332 2559,745.5 ค885
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจับผ้า : เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง / ปิยะพร กัญชนะ
ชื่อผู้แต่งปิยะพร กัญชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกTS1413.T5 ป622,746.14 ป3611บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง : รายงานการศึกษาศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556.
เลขเรียกวจ HC443.A5 ม845,วจ 390.9594 อ73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา