Found: 1,525  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงพงพี" : ตอนโมวกลี / Rudyard Kipling ; แปลโดย ม.จ.หญิง พรพิมลพรรณ รัชนี
ชื่อผู้แต่งคิปลิง, รัดยาร์ด ค.ศ. 1865-1936
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ห้ามจอดควาย) ป้ายจอดผี = Wild ghoul Chase / ราเมศ คูล่า เขียน ; คูล่า เขียน ; ค้างคาว แปล / เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งคูล่า, ราเมศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยเลือด = Dimonds are forever / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ผู้พิชิต = Goldfinger / เอียน เฟลมมิ่ง.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 พิฆาตรัก = The spy who loved me / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ล่ามือปืน = The man with the golden gun / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียน / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2012]
เลขเรียกZ1035.A1 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1984 / จอร์จ ออร์เวลล์ เขียน ; รัศมี เผ่าเหลืองทอง และอำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งออร์เวลล์, จอร์ช ค.ศ. 1903-1950.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2551.
เลขเรียกPE1126.P454 อ55 2551,823.91 อ458ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 นิยาย = Twenty-three tales / ลีโอ ตอลสตอย ; อ.สนิทวงศ์ แปล
ชื่อผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ กราฟ ค.ศ. 1828-1910.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 วันอันตราย = Three days of the Condor / เจมส์ แกรดี้ เขียน; พงษ์ พินิจ ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งแกรดี้, เจมส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิยะสาส์น, 2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4.50 รถไฟสายมรณะ = 4.50 From paddington / อกาธา คริสตี้, เขียน ; ''สีตา'' แปล.
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกนว ค37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง545 เที่ยวบินนรก = Airframe / Michael Crichton, [เขียน] ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล
ชื่อผู้แต่งไครช์ตัน, ไมเคิล ค.ศ. 1942-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารินทร์พับลิเคชั่น, 2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สุดยอดไซฟายแฟนตาซี / โรเบิร์ต เอ. เฮไลน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา