Found: 1,316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)พ.ร.บ.อาชีวศึกษา [electronic resource] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [254-].
เลขเรียกKPT3144 ล7รeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล [electronic resource] / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส7ห 2545eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที [electronic resource] / ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [254-].
เลขเรียกLB2395.7 ช3สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร [electronic resource] / ชนารัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ช36สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สูตรความสำเร็จในการงานและความรัก [electronic resource] = 10 smart moves for women who want to ...
ชื่อผู้แต่งบูเฮอร์, ไดแอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544.
เลขเรียกHQ1206 บ7ส 2544eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี--ทำชีวิตให้ง่าย [electronic resource] / Elaine St. James ; ชุลีกาญจน์, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งJames, Elain St.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
เลขเรียกBJ1496 จ7ร 2540eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี--ทำชีวิตให้ง่าย = Simplify your life / Elaine St. James ; ชุลีกาญจน์ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งJames, Elain st.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
เลขเรียกBJ1496 ซ524,158
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร เครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา เนาวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557.
เลขเรียกTX817.C6 บ799 2557,641.877 บ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือ นักบริหารสมัยใหม่ / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกHD37.T4 ว44 2547,658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ [electronic resource] / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกHD38.15 ว4ห 2547eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีเพิ่มความสุขในชีวิต [electronic resource] / ธีร์ ฉลาดแพทย์.
ชื่อผู้แต่งธีร์ ฉลาดแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดลัค, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง12 ปี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก [computer file]/ โรงพยาบาลพุทธชินรา...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพยาบาลพุทธชินราช, 255-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง / จอห์น แม็กซ์เวลล์ ; พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, แปล
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี ค.ศ. 1947-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 จ212ส 2556,158.1 ม854ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา