Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper = วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / Terry Fredrickson, Paul Wedel: ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Allied Newspaper, 1980.
เลขเรียก070 F852 1980
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกPE1127.N4 ส779,428.24 ส44น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริคสัน, เทอรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, 2546.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ7ท 2546,428.24 ฟ57ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry l.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, ปี ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ136
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์ แป...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริกสัน, เทอร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ621 2553,428.24 ฟ574ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน.
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ619 2552,428 ฟ621ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou canread the bangkok post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้/ Terry L Fredrickson ; ผู้แปล สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry l.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุกส์, 2551.
เลขเรียกPE 1130.ท9 ฟ619ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม ที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกว ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลวิธีการใช้กลุ่มคำภาษาอังกฤษในการสร้างภาพพจน์เพื่อสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจในบทบรรณาธิการของห...
ชื่อผู้แต่งปรียนันท์ สัจจาวาณิชย์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ428.4 ป473ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นริ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ บุญชู
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หนังสือพิมพ์เพื่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / สารนิพนธ์ ขอ...
ชื่อผู้แต่งสมพร ฉาโยทัย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 425.20704 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หนังสือพิมพ์เพื่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using newspap...
ชื่อผู้แต่งสมพร ฉาโยทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกว 428.4 ส265ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย / by Terry L. Fredrickson ; ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย แปล.
ชื่อผู้แต่งเฟรดริคสัน, เทอรี่ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2552.
เลขเรียกPE1130.T45 ฟ7ข 2552,428.43 ฟ57ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา