Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDetermination of purified gonococcal pili antigen in clinica isolated neisseria / Suchart Chanama =...
ชื่อผู้แต่งSuchart chanama.
พิมพลักษณ์1988.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระปู๋แมน / เรื่อง : จ่าพิชิต ขจัดพาลชน ; ภาพ : Rogeris เสี่ยแนน พี่กอและBeast.
ชื่อผู้แต่งจ่าพิชิต ขจัดพาลชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว, 2561.
เลขเรียกHQ35.2 .จ64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเอนซัยม์เบต้าเลคเทมเมสจากเชื้อหนองในโดยวิธี paper strip = Rapid penicillinase paper strip ...
ชื่อผู้แต่งจารุภรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีงบประมาณ2547 [text] / บรรณาธิการโดยพรพรรณ บูรณสัจจะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2548
เลขเรียกสร 616.951 ก488
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานควบคุมโรงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2548 / สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , 2549.
เลขเรียก616.951 ส-ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อคลามัยเดียทราโคมาติสด้วยอนุภาคทองคำนาโน / ปนัดดา ชัยประโคม,...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา ชัยประโคม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรียด้วยตัวตรวจจับที่เชื่อมติดกับอนุภาคทองค...
ชื่อผู้แต่งพรสุดา มาระมิ่ง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคหนองในชายด้วยยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน / โดย สมนึก วิบูลยเสข, ชัชวาลย์ โรจนานนท์
ชื่อผู้แต่งสมนึก วิบูลยเสข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฤกษ์ศิริ, 2518.
เลขเรียกWC170 ส253ก 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องโรคที่พบบ่อยและยาที่ใช้ในโรคนั้นในร้านขายยาตงฮัวฮึ้ง / โดย บุญญวรรณ จิระวุฒ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหนองในแท้ที่มารับบริการในร้านยาตงฮัวฮึ้ง / จันทนา มั่นประ...
ชื่อผู้แต่งจันทนา มั่นประเสริฐ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2533]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ cystine-tryptic agar ที่เติม supplement ในการพิสูจน์เชื้อ Neisseria gonorrhoeae = The use of...
ชื่อผู้แต่งศิริพร พิมพ์สิริพานิชย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ฟลูออเรซีน แอนติบอดี เทคนิค เพื่อตรวจหาเชื้อไนซีเรีย โกโนรีเอ / เรืออากาศโทหญิงพิมพา รุ่งนพคุ...
ชื่อผู้แต่งพิมพา รุ่งนพคุณ 2498-
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องโรค : โรคติดเชื้อ / วันทนีย์ บุญบงการ
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ บุญบงการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูบุ๊ค, 2554.
เลขเรียกRC200.A3 ว432,616.9 ว63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / นิวัติ พลนิกร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัลมีเดีย, 2527.
เลขเรียก616.95 ต367
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่คลีนิค วีดี มีนิยาย / ผู้ประพันธ์, ภ. พิพัฒน์ ; บรรณาธิการ, โอภาส พูลพิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งภ. พิพัฒน์
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2536.
เลขเรียก616.95 ภ111ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา