Found: 96  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือผีของชาวไทยดำบ้านป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาม จังหวัดเลย / เพ็ญนิภา อินทรตระกูล
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนิภา อินทรตระกูล
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกGR312 พ887ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการสุภาษิตคำสอนจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเพื่อใช้ในวิถีชีวิตของคนในสังคมอีสาน / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งเกษร แสนศักดิ์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกส 398.95933 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่ และการสืบทอดผญาอีสาน / พรสวรรค์ สุวรรณศรี = An analysis of Phaya-Isa...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกGR พ284,390.09593 พ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง / สิริชญา คอนกรีต.
ชื่อผู้แต่งสิริชญา คอนกรีต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4208.9.ต3 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีอีสาน / จารุบุตร เรืองสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งจารุบุตร เรืองสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก398.2 จ274ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีอีสาน / จารุบุตร เรืองสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งจารุบุตร เรืองสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา , 2549.
เลขเรียกDS563.5 จ326 2549,895.911 จ227ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะสันธราชเทศนาคำสอนและโกบตีนหมาชวนขัน / พระครูคัมภีรนิเทศ
ชื่อผู้แต่งพระครูคัมภีรนิเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท คลังนานาธรรม จำกัด, [253-?]
เลขเรียกBQ5325.T5 พ322ช 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราโฉลกชายดีและชั่ว โฉลกหญิงดีและชั่ว : คำกลอนภาคอีสาน / แต่งโดย น้อย ผิวผัน
ชื่อผู้แต่งน้อย ผิวผัน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545.
เลขเรียกGT2600 น364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตพ่อสอนลูก / โดย บุญจันทร์ บัวจันทร์
ชื่อผู้แต่งบุญจันทร์ บัวจันทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2544.
เลขเรียกPN6519.T5 บ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคตะวันออก-อีสาน" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต722,398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีและวรรณคดีเก่าของอีสาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกDS588.ต5 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปู่สอนหลาน : มรดกอีสาน 12 / สวิง บุญเจิม
ชื่อผู้แต่งสวิง บุญเจิม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่น คลังนานาธรรม, 2544
เลขเรียกPN6519.T45 ส432ป 2544,398.99591 ส173ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญา (ฉบับมีคำแปลเป็นภาษากลาง) : ปรัชญาการดำเนินชีวิตอันล้ำค่าของชาวอีสาน [Text] สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา [2555?]
เลขเรียกPL4221 ส713ผ 2555,398.99591 ส227ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญา (ฉบับมีคำแปลเป็นภาษาภาคกลาง) ปรัชญาการดำเนินชีวิตอันล้ำค่าของชาวอีสาน / สำลี รักสุทธี.
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2548.
เลขเรียกPL4221 .ส64 2548,398.995911 ส217ผ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา