Found: 1,302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หาย ตาย เจ็บ" : ภาพสะท้อนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
เลขเรียกHB886 ม5 no.167 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ โรงพยาบาลนครธน : คู่มือดูแลสุขภาพ / โรงพยาบาลนครธน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลนครธน [ม.ป.ป.]
เลขเรียกRA776 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เคล็ดลับคุณแม่ดูแลลูกน้อย / วิกกี้ ลันสกี้, ผู้เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล ; สุธีรา รุ่งเ...
ชื่อผู้แต่งลันสกี้, วิกกี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกRJ101 ล253,649 ล 315 พ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กิจกรรมสร้างลูกให้เป็นเลิศ / กองบรรณาธิการโครงการพิเศษ สำนักพิมพ์ผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการโครงการพิเศษสำนักพิมพ์ผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536.
เลขเรียกHV742.U8 ห159 2536,WS105.5.P5 ก636 2536,649.5 ก 368 ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เคล็ดลับช่วยให้สมองเฉียบแหลม เริ่มจากการตื่นเช้า / ยาง ซุง บ็อก และตินาม
ชื่อผู้แต่งยาง ซุง บ็อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 หมอเด็กตอบคำถามยามลูกป่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกRJ101 ย75 2549,618.92 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เรื่อง รู้ไว้--ใจแข็งแรง / ผู้เขียน, ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอซี (สยาม), 2557.
เลขเรียกHV1626 ย318 2557,155.4 ย318 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 25 พฤศจิกายน 2545 / สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกWX28.JT3 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง333 สูตรอาหาร รักลูก / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูก, 2539.
เลขเรียก649.3 ส839ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย / วอร์เนอร์,เพนนี.
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียกRJ 61 ว37ส,649.1 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย = 365 baby care tips / Penny Warner, เขียน ; มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และ ศุภว...
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกHQ 772 ว365ส 2555,649.122 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 สัปดาห์พัฒนาครรภ์คุณภาพ / สายฝน ชวาลไพบูลย์ และ วิชัย ชวาลไพบูลย์ : ผู้แต่งร่วม
ชื่อผู้แต่งสายฝน ชวาลไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี , 2550
เลขเรียก618.2 ส655ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ : เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535 / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2535.
เลขเรียกS293 ก782ห 2535,636 ป497ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา