Found: 160  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีใกล้หมอ คิดถึงพ่อผู้ให้กำเนิด [จุลสาร] / สังกาศ ทองบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสังกาศ ทองบริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารใกล้หมอ, 2549.
เลขเรียกR ส6ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่อง9 ทันโรค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลพระรามเก้า, 2535-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBrandHealth.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสาร แบรนด์ เฮลท์, 2545-2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFitness.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามัคคีสาร (ดอกหญ้า),
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGJ Magazine
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGourmet & Cuisine = กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จำกัด, 2544-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHealth & Cuisine = เฮลท์ แอนด์ คิวซีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544-2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHealth & Heart.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJOGGING = วารสารสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, 2549 -.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMen's health
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSciMag = ซายแมก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Direction Plan Publishing, 2547-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSecret = ซีเคร็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องShape.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา