Found: 1,147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จุดกำเนิด" น่ารู้ ให้หนูหายสงสัย? / เรื่อง พี่แพร; ภาพ น้องพลอย
ชื่อผู้แต่งพี่แพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''''วันนักประดิษฐ์'' และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" ประจำปี 2552, 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ฮอลล์ ศูนย์แสด...
ชื่อผู้แต่งวันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ (ครั้งที่ 2 : 2552 : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
เลขเรียกT212 ว63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
เลขเรียก609.2 ด194ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 = The second world war in 100 objects / จูเลียน ทอมป์สัน และ...
ชื่อผู้แต่งทอมป์สัน, จูเลียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกD744 ท332,940.53 ท332ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์จาก 100 นักคิดคนสำคัญของโลก / วทันยา วรสิริ บ.ก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, [2556?]
เลขเรียก608 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา / ทอม พิลบิน
ชื่อผู้แต่งพิลบิน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา = The 100 greatest in...
ชื่อผู้แต่งพิลบิน, ทอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2552.
เลขเรียกT15 พ735 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา = The 100 greatest inventions ...
ชื่อผู้แต่งพิลบิน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2549.
เลขเรียก608 พ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก = ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา = The 100 greatest i...
ชื่อผู้แต่งพิลบิน, ทอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกT212 พ735,608 พ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่ายๆ / Kim Soo-Kyung, เขียน ; พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ ซอง, แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, ซูกยอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียกT15 ค451,608 ค74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 อัจฉริยะ กับสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของโลก / ปณิธิ พุทธกรุณา : บก.เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งปณิธิ พุทธกรุณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, ม.ป.ป.
เลขเรียก925 ป149ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา