Found: 1,456  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" เป็น "สุขภาพดี" / ทัศอร วิศมลบูลย์.
ชื่อผู้แต่งทัศอร วิศมลบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟิลกูด, 2551.
เลขเรียกQU145 ท372 2551,613 ท118ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แฮมเบอร์เกอร์--ร้อน ๆ จ้า" / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งปิติฤดี ศิริสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความเชื่อเรื่องอาหารการกิน/ บรรณาธิการ นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันต์.
ชื่อผู้แต่งนิติศักดิ์ อัศวโชคอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล 1996, 2549.
เลขเรียกRA 784 ห159 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2524]
เลขเรียกRA5 ส639ส 2524,QV5 ส728,641 ส691ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สารเคมี อันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม / สมชาย ภัทรธนานันท์, ผู้เรียบเรียง ; ทัศนีย์ แน่นอุดร, บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกQP905 ส728 2539,QV600 ส668 2539,615.902 ส238ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกRM 666.S462 ธ676ส 2556,665.35 ธ676ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก่อตั้งคลังข้อมูลยา / จัดทำโดย คล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้, 2556, [2013]
เลขเรียกQV4 บ125 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHC79.C63 ส67,WA900 ค124 2548,381.34 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สารเสริมวิตามินกินแทนยา / บรรจบ ชุณหสวัวดิกุล.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัวดิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวททรรศน์ , 2553.
เลขเรียก612.399 บ149ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หนังสือสายน้ำ, 2547.
เลขเรียกWB935 ศ431ว 2547,613 ห 681 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา