Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน...[และคนอื่น ๆ] ; ถาวร สิกขโกศล, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกPL3275.ท9ส63 ห34 2556,895.1 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน และคณะ ; ถาวร สิกขโกศล, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก895.13 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง333 คำถามในสามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
เลขเรียก895.1 ส 532 ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร.
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกPL3275.ส6 ก93,895.1 ก87ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสามก๊ก. ตอน โจโฉแตกทัพเรือ / ของ วิสิฏฐ พุฑฒิบัณฑิต (ขุนศึกษากิจจพิสัณห์)
ชื่อผู้แต่งวิสิฏฐ พุฑฒิบัณฑิต (ขุนศึกษากิจจพิสัณห์)
พิมพลักษณ์ธนบุรี : สื่อการค้า, 2504.
เลขเรียกPL3275.T5 ว785ค 2504
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุจฉา - วิสัชนา ปัญหา กลศึกสงครามใน สามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2542
เลขเรียก895.914 ก957ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยั่งรู้สามก๊ก / โกวิท ตั้งตรงจิตร.
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548.
เลขเรียกPL3275.ส6 ก95,895.1 ก95ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้ง / อาจารย์เป๋ง สามก๊กตั้งวงเล่า
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เป๋ง สามก๊กตั้งวงเล่า ผู้แต่ง
เลขเรียก895.13009 อ599อ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา