Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIC กับอบต. / เขียนโดย ลือชา วนรัตน์.
ชื่อผู้แต่งลือชา วนรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา สำนักงานวิชาการ กรมอนามัย, 2545.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ล75,WA100 ล518a 2545,613 ล319อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn analysis of Diploma of Public Health Program (Technical Pharmacy) based on professional competenc...
ชื่อผู้แต่งKorrakot Puanpune.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCapitation payment method as a policy tool, versus fee for services, for financial sustainability of...
ชื่อผู้แต่งAmmar M. A. Alasha.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImpoverishment associated with out-of-pocket health care spending and access to health care in Thail...
ชื่อผู้แต่งThanaporn Bussabawalai.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้บริการ ผลการดำเนินงานความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข :...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ศรีวณิชชากร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539.
เลขเรียกW84 ส831ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้บริการผลการดำเนินงานความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร, [254-]
เลขเรียกWX27.JT3 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขและการประเมินผล / เพ็ญศรี สุโรจน์
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี สุโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.
เลขเรียกWA541 พ53ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพการพยาบาล เล่ม 1 : ตัวแบบการควบคุมคุณภาพการพยาบาลของเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข / ...
ชื่อผู้แต่งกองการพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกWY100.4 ต287 2539 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 2/ สุวรรณี ภัทรเดชไพศาล.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ภัทรเดชไพศาล.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก610.73 ส875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับ ต้น รุ่นที่ 16 วิทย...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี , 2550.
เลขเรียกRA541.T5 อ513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 21 / ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ ชายผา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกRA541.T5 ส772
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมรา...
ชื่อผู้แต่งชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRA541.T5 ช227ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ปีการศึกษา 2545 วิท...
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ช่วยบำรุง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี, 2545.
เลขเรียก331.11423 ร169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : [วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี], 2547.
เลขเรียก331.11423 ก452วสส ชบ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา