Found: 191  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยู่อี่" มงคลจีนเครื่องหมายโชกดีมีสุข ร่ำรวย / หลี่ไป่ใส.
ชื่อผู้แต่งหลี่ไป่ใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2552.
เลขเรียกBL1812.G63 ห46 2552,299.51 ห338
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 คำถามวิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์, 2552
เลขเรียกQ113 ห36 2552,500 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สัญลักษณ์จีน / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกBL1812.S95 ป63,299.51 ป622ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สิ่งมิ่งมงคลจีน / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกBL1812.S95 ป64,390.0951 ป36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30-second mythology : เทพปกรณัมใน 30 วินาที / ผู้เขียน วิฟ ครูท ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการฉบับภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก292.13 ท668
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30-second mythology : เทพปกรณัมใน 30 วินาที / วิฟ ครูท [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งครูท, วิฟ ผู้แต่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกBL783 ท614 2560,292.13 ค167ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Magical creatures of Himmapan / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
ชื่อผู้แต่งอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค เทคโนโลยี, 2556
เลขเรียกย 808.80375 อ163ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่าย ปีเถาะ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2537].
เลขเรียกGR ก463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระหนก นารี กระบี่ คช / วิรัตน์ ไม้เจริญ. [text]
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ ไม้เจริญ.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542.
เลขเรียกNK1478.7 .ว64 2542,745.5 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวดา / มาลัย
ชื่อผู้แต่งมาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสาส์นการพิมพ์, 2542?
เลขเรียก291.13 ม27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวดา / มาลัย.
ชื่อผู้แต่งมาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บวรสารการพิมพ์, [253-?]
เลขเรียกBL1216 .ม65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวดา / มาลัย.
ชื่อผู้แต่งมาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บวรสารการพิมพ์, [253-?]
เลขเรียกBL1216 .ม64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวดา / เรียบเรียง, มาลัย (จุฑารัตน์)
ชื่อผู้แต่งมาลัย (จุฑารัตน์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกBL1216 ก63 2562,398.21 ม492ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินรี : สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม / พรชีวินทร์ มลิพันธุ์
ชื่อผู้แต่งพรชีวินทร์ มลิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2549.
เลขเรียกNC780 พ234ก 2549,700.47 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา