Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & farm : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน Vol.5 / อุไร จิรมงคลการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกSB320.9 .ก64,635.09593 ก551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.
ชื่อผู้แต่งศศิยา ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียกSB475.9.ผ6 ศ56 2553,635 ศ295ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's grow veggies [จุลสาร] = ชวนหนูๆ มาปลูกผัก / เรื่อง: ดวงกมล วงศ์วรจรรย์ ; ภาพ: อภิชาติ ศิริ...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล วงศ์วรจรรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารบ้านและสวน, 2557.
เลขเรียกSB ด52ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm vol. 1 : ปลูกผักแบบคนเมือง ความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ / นคร ลิมปคุปตถาวร
ชื่อผู้แต่งนคร ลิมปคุปตถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกSB321 น-ม 2557,635 น114ม 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเชิงทดลองเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ขั้...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ ศรีดารา
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักกินผล / อุดม โกสัยสุก ภาพประกอบโดย ปรีชา กาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอุดม โกสัยสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณพิต 2526.
เลขเรียก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผู้ปลูกผักสวนครัวบ้านสหกรณ์ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / เสริม...
ชื่อผู้แต่งเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษ / วิทยานิพนธ์ ของ พิ...
ชื่อผู้แต่งพิทยารัตน์ เรืองรัมย์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวจ 375 พ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกผักสวนครัว / เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์
ชื่อผู้แต่งเจนธรรม นำกระบวนยุทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2542.
เลขเรียกSB323 จ716,635 จ717ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกผักสวนครัวเพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการ / อภิสิทธิ์ อิสริยากูล...(และคนอื่นๆ)
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ อิสริยากูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
เลขเรียก635 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกพืชผัก-ไม้ผลและการขยายพันธุ์พืชขั้นพื้นฐาน : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน / กลุ่มงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2547.
เลขเรียกSB323.T5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ / สวัสดิ์ วีรเดชะ
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ วีรเดชะ
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2502.
เลขเรียก630
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลูกผักสวนครัวฉบับคนเมือง / กองบรรณาธิการ นคร ลิมปคุปตถาวร, ชูเกียรติ โกแมน, สรานนท์ ใยบำรุง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวนผักคนเมือง, 2553 [2010]
เลขเรียกSB320.9 ค695 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา