Found: 2,350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มนุษย์ : ภาวะทางร่างกายและจิตใจ" / วนิดา จิตต์หมั่น.
ชื่อผู้แต่งวนิดา จิตต์หมั่น.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513.
เลขเรียกQP34 .ว34,612 ว169ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรคร้ายจากภัยโลกร้อน / ภากร โภไคยพงษ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งภากร โภไคยพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, 2537.
เลขเรียก616 ภ 422 ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ความลับร่างกายของเรา / วัลลีย์ วงศ์หลิว.
ชื่อผู้แต่งวัลลีย์ วงศ์หลิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : bglen global groub, [255-].
เลขเรียก612 ว452ค.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต : ร่างกายมนุษย์ / อเล็กซ์ ฟริท ...[และคนอื่นๆ] เขียน ; บุษยมาส สองเมือง แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ร่างกายมนุษย์ / อเล็กซ์ ฟริท, มินนา เลซีย์, โจนาทาน เมลมอท และแมททิว โอลด์แฮ...
ชื่อผู้แต่งฟริท, อเล็กซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์, 2560.
เลขเรียกQT104 ห159 2560,612 ฟ135ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา / สตีฟ พาร์คเกอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกQP37 พ618 2557,ย พ618ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา = 100 things you should know about the human body / สตีฟ พา...
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549
เลขเรียกQP37 พ618,612 พ27ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา = 100 things you should know about the human body / สตีฟ พาร์...
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2551.
เลขเรียกQP37 พ619ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของพืช / คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์ ; สิทธิพร ยะศะนพ, แปล
ชื่อผู้แต่งเดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกQK49 ด75,581 ด59ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 คำถามจากเส้นผมจรดปลายเท้า : เพลินกับคำตอบทางวิทยาศาสตร์ต่อคำถามคาใจสงสัยมานาน จริงหรือมั่ว ชัวร...
ชื่อผู้แต่งโอ'คอนเนอร์, อนาฮัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553.
เลขเรียกQ162 อ92,QT180 อ9ร 2553,613 อ81ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 340 : Pathophysiology : พยาธิสรีรวิทยา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
เลขเรียกQZ140 ส649
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องการศึกษาผลจากการฝึกโดยใช้หลักไฮเปอร์โท...
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ ทุนจะโป๊ะ.
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องการศึกษาผลจากการฝึกโดยใช้หลักไฮเปอร์โท...
ชื่อผู้แต่งรัฐพล ศรียะ.
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา