Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมสมบัติ หมวดที่ 3 พุทธสมัย / ผู้จัดพิมพ์ : วัดบวรนิเวศวิหาร ; บรรณาธิการ สุเชาวน์ พลอยชุม
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกBQ1105 �245� 2558,294.3076 ว151ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะจากดวงวิญญาณบริสุทธ์ / หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์ (ราโม ธัมมิโก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการธรรมไมตรี, [2530?].
เลขเรียกBQ4210 ส246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพระราชปุจฉา ภาคปกิรณกะ / กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์[ธนบุรี : โรงพิมพ์ดำรงธรรม, 2508].
เลขเรียกBQ135 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิลินทปัญหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกBQ2610 ม586 2536,294.34 ม586ม 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุวรรณประภาสสูตร : สุวรรณประภาโสตตมสูตเรนทรราชสูตร (กิมกวงเม้งเก็ง) / [คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม, 2558
เลขเรียกBQ1143.T5 �869,294.3184 ส869 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์เนื่องในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์การพิมพ์, 2545
เลขเรียกBQ5315 อ27 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา