Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทยในสหรัฐ = LT.Col. Ladda Tammy duckworth Thai blood lady MP. in ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐ์อักษร, 2555.
เลขเรียกE748.D82 ผ26,923.273 ผ11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541, ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547.
เลขเรียก342.593 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาชิกสภาคองเกรส : คำสัญญาและอำนาจ = To be a Congressman : the promise and the power / โดย สเวน โก...
ชื่อผู้แต่งโกรนนิงส์, สเวน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2523].
เลขเรียกJK1061 ส293 2523,342.73 ก287ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาชิกสภาคองเกรส : คำสัญญาและอำนาจ / สเวน โกรนนิงส์ ; นพมาศ ธีรเวคิน และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ แป...
ชื่อผู้แต่งโกรนนิงส์, สเวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2523
เลขเรียก328.730765 ก175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเหน่ง สุนทรพันธุ์ และ นางมานิตย์ สุนทรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา