Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสุดท้ายโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ...
ชื่อผู้แต่งวีรพันธุ์ ชินวัตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [254-]
เลขเรียกDS589.ช761 ว832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขา...
ชื่อผู้แต่งปรัชวิกร มาสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกNA7435 .ป4 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ เพ่งชัด 2519-
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกNA7435 .ล6 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Wat Mae Fah Luang Chiang Rai province / โดย ไกรฤกษ์ ดวง...
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ ดวงดี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.ช761 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา