Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตตะสังคะ, ชาญคณิต อาวรณ์ บร...
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.
เลขเรียกGN495.4 ช.64 2552,305.895911 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่สุดของผม / เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกND1023.ฉ74 ท67 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจดีย์เมืองเชียงแสน / จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539.
เลขเรียกNA6022.ห7 จ66 2539,726.1 จ513ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดมนุษย์เฉลิมชัย จากใจแฟนพันธุ์แท้ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
ชื่อผู้แต่งเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกCT1548.ฉ7 พ876 2557,927.5 พ417ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดบ้านสันต้นแหน อ. แม่จัน จ. เชียงราย / โดย เอกชัย วีระสกุลชัย.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย วีระสกุลชัย.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย / โดย ปานพัทธ์ ปลื้มสติ.
ชื่อผู้แต่งปานพัทธ์ ปลื้มสติ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / โดย พงศธร รัตนพันพันธุ์จักร์.
ชื่อผู้แต่งพงศธร รัตนพันพันธุ์จักร์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Wat Mae Fah Luang Chiang Rai province / โดย ไกรฤกษ์ ดวง...
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ ดวงดี.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดทำบุญ 3 / เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง], 2547.
เลขเรียกND1023.ฉ74A4 2547,750.74 ฉ417ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ = Thai contemporary art Chalermchai Kositpipat / หัสภพ ตั้งมห...
ชื่อผู้แต่งหัสภพ ตั้งมหาเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกN7323.ฉ74 ห63 2556,อ 759.9593 ห118ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมล้านนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย / ผู้เรียบเรียง : สามารถ สิ...
ชื่อผู้แต่งสามารถ สิริเวชพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ; นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียกNA6022.N6 ส64 2548,720.95936 ส654ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องพระธาตุเจ้าดอยตุง / สมัย สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งสมัย สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกNA6022.ช8พ43 ส44 2550,959.3 ส16พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา